Dobre praktyki

Dobre praktyki


do18X2015


28 września 2015

Zakończył się pierwszy etap przygotowania podręcznika dobrych praktyk polskich firm w zakresie równego traktowania osób LGBT w miejscu pracy. W trakcie jego trwania zaprosiliśmy do zgłaszania dobrych praktyk przedstawicielki i przedstawicieli firm działających w kraju.

Dobre praktyki to takie działania firmy, które wspierają równe traktowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBT w miejscu pracy. Firmy na całym świecie realizują tego typu działania – obejmujące zarówno etap rekrutacji do pracy jak i funkcjonowania w przedsiębiorstwie. Nigdy dotychczas w Polsce nie zebrano tych przykładów. Publikacja, która zawierać będzie informacje na ten temat będzie podręcznikiem dla kolejnych firm.

– Zrealizowana ankieta pozwoli nam znaleźć takie rozwiązania, które firmy uważają za godne pokazania innym, godne promowania. Mamy nadzieję, że dzięki temu uda się nam zdiagnozować najlepsze spośród propozycji – wyjaśnia Jej Perfekcyjność, Prezesa Fundacji LGBT Business Forum.

Zgłaszanie dobrych praktyk trwało do 18 października 2015.

Spośród firm, które zaproponują swoje dobre praktyki, Fundacja wybrała kilka, z którymi skontaktuje się indywidualnie w celu przeprowadzenia dobrowolnych dodatkowych wywiadów pogłęionych na ten temat.

W tym samym czasie zespół ekspercki opracowywał przykłady dobrych praktyk, jakie istnieją w zagranicznych przedsiębiorstwach a jakie mogłyby mieć zastosowanie w Polsce. Wszystkie bowiem tego typu propozycje muszą zawsze uwzględniać specyfikę prawną i społeczną miejsc, w których mają być wdrażane.

Publikacja przygotowana w ten sposób będzie dostępna za darmo na stronie lgbt.biz.pl ale także m.in. na seminariach, które Fundacja LGBT Business Forum przeprowadziła na początku 2016 roku w Polsce.

Cały proces zbierania dobrych praktyk jest częścią projektu „Miejsce pracy przyjazne osobom LGBT”, który realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowego z Funduszy Norweskich. Więcej o projekcie dowiedzieć można się na stronie miejscepracy.lgbt.biz.pl.

zglosdobraapraktyke